BESTEL-INFORMAASJE

Oratoriun 't Lân

Meer informaasje:
Webside Fryske Harlekijn 
Email: aggievandermeer@xs4all.nl 

 

Tei-iizje / Lok-azen (2014)

ISBN: 978 90 79432 81 3
Te krijen yn de boekhannel

 

De Sneinen (2012)

ISBN 00000000
te krijen yn de boekhannel
of fia Elikser

 

Winter Oan See (2010)

ISBN: 978 90 330 0930 3/ Nur 524
Te krijen yn de boekhannel
of fia Elikser

 

Oerfeart (2006)

ISBN 90-85660-14-9
2e printinge
te krijen yn de boekhannel
of fia Elikser 

 

Overvaart (2012)

Nederlandse vertaling van "Oerfeart"
Te krijen fia "print-on-demand":  Pumbo

 

Lytse roman van Jon Fels (2002)

Debútroman
ISBN 90-73554-80-2
Útferkocht: mooglik wer te krijen fia "print-on-demand":  freegje…

 

Kleine roman van Jon Fels (2004)

Nederlandse vertaling van de Friestalige debuutroman
ISBN 90-73554-89-6
Útferkocht: mooglik wer te krijen fia "print-on-demand":  freegje…

 

Untdekking fan 'e wrald (2004)

Ferhaleroman
ISBN 90-73554-98-5
Útferkocht: mooglik wer te krijen fia "print-on-demand":  freegje…

 

Pauwehôf

Roman
ISBN 90-73554-009-2

Útferkocht:  freegje…

 

De Dei dat Farah Bezaz ferdwûn

ISBN : 9789033007361
Te krijen yn de boekhannel
of fia   Elikser

 

Wa redt cesilia Tan en In moaie dei yn 'e hjerst

Te krijen yn de boekwinkel
of fia Elikser

 

De stêd, it bist en de ingel (2002)

Balladeske debút
ISBN 90-73554-44-6
Útferkocht: freegje…

 

Hân oan 'e muorre (2002)

Gedichten
ISBN 90-73554-69-1
Útferkocht: 
freegje…

 

Wachtsje op it daagjen

Dichtbondel
ISBN 90-73554-97-7
Útferkocht: 
freegje…

 

It bern dat oer it wetter blaast

ISBN : 9789033006241
Te krijen yn de boekhannel
of fia    Elikser

 

Spegelbylden, spul om Jan Brugman

Noch net útjûn:   freegje…

 

Loftkastielen

Noch net útjûn:  freegje…

 

Susters

Noch net útjûn:  freegje…

 

Brulloftsgasten

Noch net útjûn:  freegje…

 

It kemiel fan omke Romke

Útferkocht:  freegje…