De stêd, it bist, de ingel

"Oerweldigjende rykdom fan bylden"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

2000 De stêd,it bist, de ingel. Balladeske/gedichten. Utjouwerij Frysk en Frij

De balladeske giet oer macht, it misbrûk dêrfan, it marsjandearjen mei regels. It giet oer meirinners en bange ûntkenners.

"Dûnsjend draait se linich en muzikaal yn in oerweldigjende rykdom fan bylden har taalarabesken." Eeltsje Hettinga/ De Moanne.

ISBN Sides
90-73554-44-6 32
Útjouwer Jier
Frysk en Frij 2000