It kemiel fan omke Romke

Berneboek ut 1964!

Helaas uitverkocht

Gearfetting

Mei Omke Romke op aventoer mei de Spekbrieder om in kemiel út Ethiopië op te heljen dy't Omke mei in lot wûn hie.

ISBN Sides
0 96
Útjouwer Jier
A.J. Osinga, Bolsward 1964