Verslag Adviescommissie

Laudatio Gysbert Japicxpriis 2019

De Gysbert Japicxprijs is de belangrijkste prijs voor de Friese literatuur. De prijs wordt sinds 1947 om de twee jaar uitgereikt door de Gedeputeerden van de Staten van Fryslân, afwisselend proza en poëzie.

Een onafhankelijke adviescommissie, dit jaar bestaande uit Atte Jongstra, Houkje Rijpstra en Grytsje Schaaf, heeft de Gedeputeerde Staten van Friesland geadviseerd.

Het is de eerste keer dan er een prijswinnaar uit Bolsward (de geboorteplaats van Gysbert Japicx) komt en de eerste vrouw sinds 1986.