Oratorium Het Land achter het Oog van de Naald

Poëtisch muziektheatraal Oratorium van Hoite Pruiksma en Aggie van der Meer
Oratorium Het Land achter het Oog van de Naald

De Friese componist Hoite Pruiksma en Aggie van der Meer, schrijver/ dichter, hebben de eerste stappen gezet op weg naar de vormgeving van een poëtisch muziektheatraal oratorium met de bedoeling het uiteindelijk uit te voeren. Al leverde de dichtbundel "De Sneinen" van Aggie van der Meer het idee, de tekst voor het oratorium is helemaal opnieuw geschreven.

Iets over de inhoud

Hoewel de tekst het verloop van het kerkelijk jaar volgt, en er veel Bijbelse verwijzingen zijn, is het niet zonder meer een kerkelijk verhaal. Het oratorium zal uit vier delen bestaan: Ferwachting, Sûndebok, Geast en It Lân achter it Each fan de Nulle. Een man en een vrouw komen voor de beslissing te staan wel of niet naar het land achter het oog van de naald te gaan. Zowel de Sûndebok als de Geast spelen hierbij hun rol.

De bezetting waarvoor het werk wordt geschreven bestaat uit piano en/of harp, harmonium, slagwerk, kerkorgel(s), twee solozangers, twee acteurs en een groot koor.

Website Fryske Harlekijn

ISBN0
Pagina's0
UitgeverAggie
Jaar2014